Usługi


Prawo karne

Doradzamy Klientom (zarówno osobom pokrzywdzonym jak i podejrzanym) w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych, reprezentujemy ich interesy przed sądami karnymi wszystkich instancji, a także udzielamy bieżącej pomocy prawnej na każdym etapie sprawy.

Prawo korporacyjne i kontraktowe

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek osobowych i kapitałowych oferujemy bieżącą usługę prawną (obsługa organów spółek kapitałowych, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń), a także wszelkie doraźnie czynności niezbędne do prawidłowego prowadzenia biznesu.


Prawo cywilne

Usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów handlowych oraz reprezentowanie naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Występujemy przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących windykacji należności (dochodzenie wierzytelności wynikających z zawartych umów z kontrahentami), spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu), a także związanych z nieruchomościami (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania, lokale mieszkalne i użytkowe).

 


Prawo rynków finansowych

Kancelaria doradza w zakresie regulacji związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, a także udziela doradztwa prawnego w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych (OTC).