Radca prawny

 

r. pr. Adrian Karasiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Rachunkowości ze specjalizacją rynki finansowe.

Działalność zawodową rozpoczął w 2009 roku. W okresie aplikacji radcowskiej rozwijał swoje praktyczne umiejętności współpracując z dwiema renomowanymi kancelariami. Do jego obowiązków należała głównie bieżąca obsługa korporacyjna oraz cywilna dużych podmiotów gospodarczych. W ramach powierzonych zadań zajmował się m.in. obsługą jednej z największych polskich spółek z branży turystycznej, a także spółki giełdowej będącej liderem w branży inwestycji budowlanych.

W 2012 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i w marcu 2013 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego.